Kort om Stiftelsen Berntine


Organisering

 

Eier: ”Stiftelsen Berntine”

Drift: Seilskuterederiet Berntine AS

 

Stiftere:

Foreningen Fulehuks venner og

Loggen Kystlag (Tønsberg Kystkultursenter)

 

Driftsorganisasjon 

·         Seilskuterederiet Berntine AS

·         Venneforening

·         Markedsgruppe/event

·         Drift/ Vedlikehold

·         Historisk gruppe

·         Ungdomsgruppe

 

Ønskede samarbeidspartnere

• Lokalt næringsliv, bedrifter, hoteller

• Nærliggende kommuner

• Kystkulturorganisasjoner

• Sentrale myndigheter

• PrivatpersonerFinansiering

 

 

• Inntekter fra utchartring til ulike transport-  

  og eventoppdrag.

• Avkastning på stiftelseskapital

• Medlemsavgift fra venneforeningen

• Bidrag fra kommuner

• Økonomiske bidrag fra næringslivet

• Sponsorer innenfor alle drift og      

 vedlikeholdsoppgaver

• Salg av aksjer


Hva kan Stiftelsen gi tilbake:

• Gi en unik turopplevelse med verdens eneste    

 gjenværende seilende ishavsskute

• Samarbeide med attraktive severdigheter for

 utforming av optimale arrangementer

• Catering med alle rettigheter

• Proflering på skuta

• Bruke skuta som sceneskip