Organisering

Eier: ”Stiftelsen Berntine”
Drift: Seilskuterederiet Berntine AS

Stiftere:

Foreningen Fulehuks venner og
Loggen Kystlag (Tønsberg Kystkultursenter)

Driftsorganisasjon

 • Seilskuterederiet Berntine AS
 • Venneforening
 • Markedsgruppe/event
 • Drift/ Vedlikehold
 • Historisk gruppe
 • Ungdomsgruppe

Ønskede samarbeidspartnere

 • Lokalt næringsliv, bedrifter, hoteller
 • Nærliggende kommuner
 • Kystkulturorganisasjoner
 • Sentrale myndigheter
 • Privatpersoner

Finansiering

 • Inntekter fra utchartring til ulike transport   og eventoppdrag.
 • Avkastning på stiftelseskapital
 • Medlemsavgift fra venneforeningen
 • Bidrag fra kommuner
 • Økonomiske bidrag fra næringslivet
 • Sponsorer innenfor alle drift og  vedlikeholdsoppgaver
 • Salg av aksjer

Hva kan Stiftelsen gi tilbake:

 • Gi en unik turopplevelse med verdens eneste gjenværende seilende ishavsskute
 • Samarbeide med attraktive severdigheter for utforming av optimale arrangementer
 • Catering med alle rettigheter
 • Proflering på skuta
 • Bruke skuta som sceneskip