Ønsker ditt firma å støtte opp om Berntine, så ta kontakt med oss !

Sparebankstiftelsen 
Nøtterøy - Tønsberg 
 er en meget god sponsor og støtte for driften av Berntine.

Vi er meget takknemlige for Sparebankstiftelsens mangeårige støtte og bidrag.
Denne støtten har vært helt avgjørende for å bevare Ishavsskuten Berntine .